ผลกระทบของเชื้อราที่เกิดขึ้นกับสัตว์

โรคเชื้อราที่พบบ่อยที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง

โรคเชื้อรากับสัตว์เลี้ยงมักจะเกิดขึ้นกับผิวหนัง โดยจะเกิดจากผิวหนังชั้นบน ขน และ เล็บ ทำให้สัตว์เลี้ยงมีอาการคัน ขนจะค่อยๆร่วง โรคนี้สามารถติดสู่คนได้ดังนั้นต้องระมัดระวังให้มากดูแลรักษาเมื่อเราสงสัยว่า สัตว์เลี้ยงเป็นโรคควรพาไปหาหมอเพื่อรักษาทั้งที ไม่งั้นอาการจะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค กลุ่มเชื้อราที่พบบ่อย คือ เชื้อรา Microsporum และ Trichophyton ซึ่งพบได้บ่อยที่สุดตาม สุนัขและแมว สังเกตอาการง่ายๆคือ จะมีขนที่หยาบ หักง่าย ขนร่วงเป็นย่อมๆ อาจจะมีสะเก็ดรังแคด้วย

สำหรับการรักษานั้นต้องใช้เวลา ประมาณ 2 ถึง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย จำเป็นต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าของต้องใช้ความอดทน โดยมีขั้นตอนการรักษาดังนี้

  • ให้รับประทานยาแก้เชื้อชา
  • ทายาภายนอก
  • แชมพูยา ซึ่งหลังจากอาบน้ำแล้ว เช็ดตัวให้แห้ง
  • โกนขนเพื่อให้สะดวกในการทายา
  • ทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงเราบ่อยๆ

เป้าหมายของการรักษาทางภาษาทางการแพทย์ คือ การป้องกันเชื้อราบนผัวหนัง และ กำจัดเชื้อราที่อยู่บนผิวหนัง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่สัตว์ตัวอื่นหรือสู่คน ยาที่ใช้มีทั้งยาทาภายนอกและกินภายใน ใช้คู่กันจะดีที่สุด

การสังเกตดูอาการ เบื้องต้น ไม่ควรปล่อยให้เป็นอาการหนัก

ต้องสังเกตดูว่า สัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ขนจะร่วงเป็นวงๆ มีสะเก็ด ผื่นแดง รังแค เชื้อจะติดอยู่ที่เล็บด้วย เนื่องจากถ้าเกิดอาการคันสุนัขจะเกา และ เชื้อจะลามไปเรื่อยๆ จะเกิดอาการขนร่วงจาก 1 วง ไป 2 วง แล้วจะลามไปทั้งตัว บางครั้งเชื้อราอาจจะลามไปยังผิวหนังชั้นลึก หนักขึ้นอาจจะเป็นตัวการแผร่เชื้อราให้สัตว์ตัวอื่นและคน ดังนั้นเราควรรักษาความสะอาดให้กับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆ เพื่อกันให้เกิดโรคได้