ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเชื้อราโรคพืช

เชื้อราเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พืชเกิดโรค เน่าเสียซึ่งมีมากกว่า 8000 กว่าชนิด เชื้อราแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกันไป บางประเภทก็ทำความเสียหายเพียงเฉพาะส่วน บางชนิดก็ทำความเสียหายร้ายแรง ซึ่งทำให้เกิดอาการหลายแบบสามารถทำลายพืชได้ทุกชนิด ดังนั้นจึงมีการวิจัยเพื่อแก้ไขเรื่องเหล่านี้

เชื้อราที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

 • โรคเหี่ยว หรือ wilt จะมีอาการเหี่ยวเฉา ที่ใบหรือยอดของใบ เป็นอาการหลังจากท่อระบบน้ำ ท่ออาหารของราก สาเหตุนี้ทำให้ พืชรับน้ำไม่เพียงพอ
 • โรคราสนิม หรือ rust จะมีลักษณะเป็นแผล เล็กๆสีแดงคล้ายสนิม
 • โรคน้ำค้าง ราแป้งขาว อาการจะเป็น chlorosis หรือ necrosis เป็นจุดๆ หย่อมๆ
 • โรคเขม่าดำ หรือ smut เราสังเกตได้จะพบว่ามีอาการบนยอดของต้น ช่อของดอก ฝัก ตา จะมีลักษณะเป็นปม เป็นสาเหตุ ที่จะทำให้ให้ต้นตายได้ แต่ถ้าเป็นภายในต้นจะเป็น สปอร์เป็นผงสีดำ จากนั้นเราก็จะเห็นเป็นผงหลุดออกมา
 • โรคแอนแทรกโนส จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับ ใบ ลำต้น จะมีลักษณะเด่นๆคือ จะเป็นจุดๆมีแผลบุ๋มเล็กน้อย
 • โรคโคนเน่าระดับดิน หรือ damping-off ส่วนมากมักเกิดขึ้นกับต้นกล้า เช่น ผัก ไม้ดอก และพืชไร่ต่างๆ

วิธีการป้องกันโรคพืชเบื้องต้น

 • ขั้นตอนแรกให้เลือกที่เหมาะสมสำหรับในการปลูกพืช
 • เตรียมดินให้เรียบร้อยที่ใช้สำหรับเพราะปลูก
 • ให้เลือกปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกสลับกัน
 • คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ส่วนที่จะขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค
 • ให้เลือกเวลาปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของพืช เพื่อหลีกเลี่ยง เชื้อโรค
 • ใช้สารเคมีที่มีคุณภาพ เช่น ยาป้องกันเชื้อโรคเชื้อรา
 • ดูแลรักษาพืช เช่น ตรงไหนเป็นโรคเป็นรา ให้ตัดแต่งส่วนนั้นออก
 • การใช้พันธุ์ไม้ที่ต้านทานโรคต่างๆ จะช่วยให้ลดปัญหาต้นทุนที่ผลิตสูง