การป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมี

รากเน่าโคนเน่าเป็นโรคที่พบในพืชส่วนใหญ่จะพบใน ทุเรียน ลองกอง ลางสาด สตรอเบอรี่ ลำไย กล้วย ส้ม แตงโม เงาะ มะเขือ พริก ยางพารา มะนาว เป็นต้น  โรครากเน่าเป็นโรคที่อันตรายกับพืชอาจทำให้ผู้ปลูกสูญเสียรายได้ เพราะทำให้พืชขาดสารอาหาร เนื่องจากเชื้อโรคจะเข้าไปทำลายรากของพืชทั้งรากฝอย รากแขนง รวมไปถึงโคนต้นอีกด้วย และอาจทำให้พืชบางชนิดตายได้ในทันที โรครากเน่าเกิดขึ้นจากเชื้อราที่เรียกว่าไฟท้อฟเธอร่าพวกมันจะอาศัยอยู่ในดินถ้าเกิดพืชที่ปลุกเกิดอ่อนแอไม่แข็งแรงขึ้นมาเชื้อรากลุ่มนี้จะเข้ามาทำลายในทันทีถ้าทำให้พืชของคุณแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันก็จะทำให้การเกิดโรคนี้ต่ำลงเช่นกัน อาการของโรครากเน่าโคนเน่าจะทำให้เมล็ดไม่งอกไม่เจริญเติบโต หรือ เมล็ดอาจจะงอกเป็นต้นแต่จะอ่อนแอแล้วตายลงไป อีกอาการก็คือ จะทำให้ลำต้นแห้ง ต้นล้ม ใบจะเริ่มมีสีเหลืองซีด และจะเริ่มหลุกลามไปทั่ว สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคนี้ส่วนใหญ่จะมาจาก อากาศร้อน ช่วงมีความชื้นสูง ช่วงหน้าฝน โดย เชื้อราอาจติดมาจากเมล็ดตั้งแต่ต้น น้ำที่ใช้รด วัสดุใช้ระบายน้ำไม่ดี เป็นต้น

วิธีรักษาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าก็จะมีดังนี้

  1. ใช้ดิน หรือ วัสดุสะอาดสามารถระบายน้ำได้ดี
  2. ขั้นตอนในการเพาะกล้าไม่ควรจะใส่เมล็ดในวัสดุเพาะลึกมากไป
  3. การเพาะกล้าไม่หนาแน่นเกินไป
  4. บริเวณในการเพาะกล้าควรมีอากาศโปร่ง ไม่มีความชื้นสูงจนเกินไป และ อากาศระบายได้ดี
  5. ในช่วงฤดูฝนไม่ควรที่จะลดน้ำมากเกิน
  6. ใช้น้ำที่สะอาดในการลดกล้า
  7. นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมกับดินแล้วนำมาคลุกกับเมล็ดก่อนปลูก

Comments have been closed/disabled for this content.